Ettermøte

Avholdes umiddelbart etter tilrettelagt avhør. Målsettingen er å lage en plan for videre arbeid i saken. Hvem har ansvar for ulike oppgaver/prosesser samt tidsperspektiv på dette.

Informasjon fra politiet:

 • Beslutninger som vedkommer foreldre og barn
 • Besøksforbud,oppholdsforbud, samværsrett
 • Fengsling
 • Fortsatt etterforsking - tidsperspektiv
 • Tiltale - henleggelse
 • Andre forhold av betydning

Bistandsadvokat:

 • Hva blir fokus videre mht det juridiske
 • Hvilken bistand kan advokaten yte overfor barnet på kort og lang sikt

Informasjon fra barneverntjenesten:

 • Hvor oppholder barnet seg
 • Kontakt med familien
 • Undersøkelse/tiltak
 • Beslutninger i saken
 • Videre samarbeid med familien
 • Samarbeid med andre etater (Skole/helse, BUP, andre)

Informasjon fra barnehuset:

 • Barnehusets engasjement i saken (rolle i familien, samarbeidspartner, oa)
 • Tilrettelegging av samråd
 • Videre oppfølging - avslutning
 • Medisinskundersøkelse
 • Avklaring av nytt samråd