Råd og veiledning

Privatpersoner og offentlige instanser kan kontakte RÅD OG VEILEDNINGSTEAMET ved Statens barnehus Moss ved mistanke om vold og/eller overgrep.

Statens barnehus Moss er tilgjengelig på telefon 45 97 98 00 man-fre 08:30 – 15:00.

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Offentlige aktører som barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer kan henvende seg.

Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer kan også ta kontakt. 

Barnets identitet er anonymisert.

Private innringere trenger ikke oppgi navn eller sin identitet.

 

Hva kan RÅD OG VEILEDNINGSTEAMET hjelpe deg med?

Vi tilbyr råd og veiledning til deg som er bekymret for om barn eller unge kan være utsatt for vold, overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller andre handlinger som kan være straffbare.

Vi er tverrfaglig forankret. Det betyr at vi også kan konferere anonymt med representanter fra politi, barnevern og leger med spisskompetanse på området.

Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning pr telefon. Vi kan ha kontakt over flere telefonsamtaler, og ved behov avtale konsultasjon på Statens barnehus Moss.

Ta kontakt og en av oss ringer deg tilbake raskt, dvs. samme dag eller påfølgende arbeidsdag.

RÅD OG VEILEDNINGSTEAMETs brosjyre kan du skrive ut her.