Ansatte ved Statens barnehus Stavanger

  

 

Sissel P. Meling
Daglig leder

     

Synnøve Grimsby
Seniorrådgiver 

 

Cissel Økland
Seniorrådgiver

 

Gitte Alm
Psykolog

                

Silje Bråthen Geitz
Psykolog

 

Reidun Ofstad
Førstekonsulent
 


Silje Karin Andersen
Konsulent

 
Sølvi Schei
Seniorrådgiver
 

Laila Larsen
Seniorrådgiver

 

Ingrid L. Netteland
Konsulent

 

 Lena Millby-Lord
Psykolog

 

Hilde S. Johannesen
Seniorrågiver

 

 Marit Mørch
Seniorrådgiver

 

 

 

 
Ansatte kan kontaktes per e-post på fornavn.etternavn@politiet.no
Vi kan også nås på: barnehuset.stavanger@politiet.no