Foreldre, eller andre følgepersoner

  • Det er viktig at den som følger et barn eller en ungdom til barnehuset, er en person som barnet/ungdommen kjenner og har et trygt forhold til.
  • Tenk gjennom om det kan være nyttig å ta med noen dere kjenner som kan vente sammen med deg, og som kan være en støtte underveis. Spesielt kan det være praktisk hvis du har mindre barn og du ønsker å snakke litt alene med rådgiver, bistandsadvokat eller lignende etterpå mens barnet har noen kjente å være sammen med.
  • Vi har aviser og litt lesestoff. For eventuelle søsken som er med, har vi hyggelige vente-/lekerom.
  • Vi tilbyr mat og drikke.
  • Les gjerne gjennom "vanlige reaksjoner" før dere kommer.

Forberedelse av barnet i forkant av samtale med politiet:

  • Avhører eller etterforsker fra politiet ringer normalt i forkant. I tillegg ringer de som regel dagen før for å forberede/avtale nærmere vedrørende avhøret. Oppmøtetidspunkt, praktiske spørsmål og hva det kan være nyttig å si til barnet blir da avtalt, hvis det ikke allerede er gjort. Etter besøket hos oss anbefaler vi at barnet har en så rolig og lite krevende ettermiddag og kveld som mulig. Dette bør innbefatte mulighet til å hvile, regulere kontakt med andre, samt aktivitetsnivå. Dette betyr at barnet ikke går tilbake til skolen på slutten av skoledagen. Helst bør de få med en melding om at lekser eller skolearbeid utsettes til neste dag. Vi vet det er lurt å planlegge/legge til rette for dette. Oppholdet på barnehuset med alt som det innebærer medfører mye inntrykk og krever mye av barnet.