Kontaktinformasjon

Barnehusets hovednummer:  77 79 74 40
E-post: barnehuset.tromso@politiet.no

 

Monica Langgård, stedfortredende leder/seniorrådgiver/barnesykepleier
Telefon: 777 97464
Mobil: 474 08065
E-post: monica.langgard@politiet.no

 

Katrine Dølvik Eliassen, seniorrådgiver
Telefon: 777 97453
Mobil: 488 87 572
E-post: katrine.dolvik.eliassen@politiet.no

 

Andrea Maisenhölder, seniorrådgiver
Telefon: 777 97458
Mobil: 926 13 838
E-post: andrea.maisenholder@politiet.no

 

Lars Westermann, seniorrådgiver 
Telefon: 777 97456
Mobil: 474 52 855
E-postlars.gunnar.westermann@politiet.no

 

Renate Wang, seniorrådgiver
Telefon: 777 97434
Mobil: 969 46 011
E-post: renate.wang@politiet.no

 

Rita Thomassen, seniorrådgiver
Mobil: 918 18 900
E-post: rita.thomassen2@politiet.no

 

Caroline Jota, psykologspesialist
Mobil: 456 19 552
E-post:caroline.jota@politiet.no

 

Camilla Sørhus-Hansen, seniorrådgiver
Mobil: 989 00 238
E-post:camilla.Svegaard.Sorhus-Hansen@politiet.no

 

Francisca Ryslett, seniorrådgiver
Mobil: 456 58 247
E-post:francisca.ryslett@politiet.no

 

Lill-Cathrine Ekra, seniorrådgiver
Mobil: 990 87 943
E-post: lill.cahtrine.ekra@politiet.no

 

Lars Morten Albrigtsen, seniorrådgiver
Mobil: 936 34 955
E-post: lars.morten.albrigtsen@politiet.no

 

Kari Grev Møgster, seniorrådgiver
Mobil: 488 63 843
E-post: kari.grev.mogster@politiet.no

 

Stine Fossli, førstekonsulent
Telefon: 777 97 499
Mobil: 456 19 589
E-post: stine.fossli@politiet.no

 

Torill Andreassen, førstekonsulent
Telefon: 777 97 528
Mobil: 922 21 578
E-post: torill.andreassen@politiet.no

 

Lise Hansen, konsulent
Telefon: 777 97 440
Mobil: 940 02 695

E-post: lise.hansen@politiet.no

 

Andrea Ekeland, psykolog i permisjon frem til 31.12.2023

Are Evang, leder/psykologspesialist i permisjon frem til 01.08.2024