Informasjon

Vi har et stort utvalg av informasjonbrosjyrer på flere skriftspråk.

På hvert språk finner du følgende brosjyrer;

- Familemøte
- Hvem er vi
- Informasjon til barn
- Informasjon til voksne

Du finner disse ved å trykke på ønsket språk i menyen på venstre side.

Det er laget en film, som viser hva vi jobber med. Denne finner du her