Hvem bruker oss?

 

5 politidistrikt kan benytte Barnehuset Trondheim:

  • Sør-Trøndelag politidistrikt
  • Nord-Trøndelag politidistrikt
  • Nordmøre og Romsdal politidistrikt
  • Sunnmøre politidistrikt
  • Helgeland politidistrikt