Reiseregning for ledsagere / følgepersoner

Følgepersons utgifter i forbindelse med tilrettelagte avhør dekkes etter statens satser.

Det kan være utgifter som f. eks.:

  • Flybilletter
  • Offentlig kommunikasjon
  • Måltider
  • Parkeringsutgifter
  • Annen transport

Barnehuset i Tromsø tok i bruk elektronisk reiseregning i juni 2019.
Mer informasjon og veiledninger (pdf-fil): Informasjon om reiseregning