Utadrettet virksomhet

Fagutvikling og undervisning er en del av arbeidsoppgavene ved Statens barnehus Tromsø. Vi ønsker å være en viktig og faglig sterk institusjon for våre samarbeidspartnere.

Vi prøver i størst mulig grad å imøtekomme forespørsler om undervisning og foredrag.