For barn

Informasjon for barn om familievold og seksuelle overgrep

INFORMASJON TIL BARN OM FAMILIEVOLD

Familievold er når en voksen i familien skader en annen i familien, enten en annen voksen eller et barn.

Skaden skjer ved at den voksne dytter, slår, klapser, slenger eller bruker ting for å skade den andre. En voksen kan skade andre ved å ikke tillate dem å gjøre ting de har lyst til å gjøre, ved å tvinge dem til å gjøre ting de ikke vil og ved å true med å slå, dytte, skade eller til å med å drepe en annen person. Alt dette kan være veldig skremmende, og det viktigste å huske er at når voksne i en familie slåss, så er det aldri barna sin skyld. Barn kan ikke stoppe slåssing mellom de voksne i et hjem uansett hvor flinke de er.

Er det mange barn som ser og hører familievold i hjemmet sitt?

I løpet av barndommen vil ca. ett av ti barn ha opplevd familievold. Det vil si at det i en skoleklasse med tjue elever vanligvis vil være et par elever som har opplevd eller opplever at familiemedlemmer skader hverandre.

Hvordan føler barn seg når de opplever eller er vitne til familievold?

Barn kan ha mange forskjellige følelser etter å ha vært utsatt for eller opplevd vold i hjemmet. De kan være sinte på den som har utøvd vold, eller være redde for han/henne. Noen barn kan føle skyldfølelse rundt det som har skjedd. Å kjenne seg flau er vanlig.
Alle disse følelsene er OK! Disse følelsene kan gjøre at barn blir lei seg og får mange vonde og vanskelige tanker. Et barn som er redd kan for eksempel frykte det å bli etterlatt alene. Noen ganger begynner barn som har vært utsatt for familievold å krangle mer med familie og venner, og noen ganger føler de seg bare triste og vil være i fred.

Hva kan barn gjøre for å hjelpe seg selv når de ser eller hører vold i hjemmet?

  • Når det ikke er noe slåssing kan du snakke med foreldrene dine om hvordan det føles når den ene forelderen skader den andre.
  • Planlegg med foreldrene å ha et trygt hus eller et sted å gå til når foreldrene slåss.
  • Snakk med besteforeldre, tante/onkel, en voksen venn, faren eller moren til en venn eller en lærer om hvordan du føler deg når foreldrene dine slåss.
  • Lag tegninger om ting du føler og tenker på.
  • Husk at du ikke er skyld i at en av foreldrene skader en annen.

Hva kan barn gjøre hvis de føler seg ulykkelige og redde, selv om de ikke lenger lever med den som var voldelig mot andre i familien?

  • Snakk med den voksne som ble utsatt for vold eller andre trygge voksne i familien om hvordan det føltes når de så eller hørte volden.
  • Snakk med den voksne som ble utsatt for vold eller andre trygge voksne om hvordan det føles nå som ting er annerledes, selv om disse følelsene er forvirrende.
  • Snakk med en som kan hjelpe familien med alle disse forvirrende følelsene.
  • Gjør ting som gjør deg glad, som å tegne, lese, fargelegge, spille og drive med sport.
  • Bruk tid med familie og venner.

Husk at samme hva som skjedde mellom dine foreldre så var det ikke din skyld!

INFORMASJON TIL BARN OM SEKSUELLE OVERGREP

Seksuelt misbruk av barn skjer når en voksen eller et eldre barn tar på eller stryker på et barns private kroppsdeler (for eksempel tissen, rompa, brystene.) Det er også seksuelt misbruk av barn når en voksen eller et eldre barn ber et barn om å ta på sine private kroppsdeler. At voksne og barn tar på hverandre på denne måten er ikke OK.

En som tar på et barn på denne måten kalles for en overgriper. Overgriperen kan tvinge barnet til å gjøre slike ting på en hardhendt måte eller han/hun kan late som om det er en lek og gi barnet gaver eller belønninger for å holde på med dette. Overgriperen kan være en som barnet kjenner - en slektning, en venn av familien, en tenåring eller et annet barn.

Hvem opplever seksuelt misbruk?

Seksuelt misbruk skjer med mange barn. Det kan skje med både gutter og jenter i alle aldre, uansett hudfarge, bakgrunn og religion. I løpet av de 18 første årene av barns liv vil så mange som hver femte jente og hver tiende gutt ha opplevd en eller annen form for seksuelt misbruk.

Hvem misbruker barn seksuelt?

De fleste som misbruker barn er menn, men det skjer også at kvinner kan misbruke barn seksuelt. Det er umulig å si hvem som misbruker barn ut fra hvordan de ser ut, kler seg eller oppfører seg. Oftest er en overgriper ikke en fremmed, men en som barnet kjenner godt. Overgriperen kan være et familiemedlem (et søskenbarn, en onkel, en mor eller far eller besteforelder) eller andre som kjenner barnet godt (for eksempel en trener, barnevakt eller nabo).

Hvordan føler barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk seg?

Barn kan ha alle mulige følelser etter å ha vært utsatt for seksuelt misbruk. Den seksuelle berøringen kan ha føltes godt for noen barn og de kan fremdeles like den som har tatt på dem. Men, mange barn har andre følelser; de kan være veldig sinte på over-griperen, eller er redd for han/henne. Andre barn kan føle skyldfølelse rundt det som har skjedd. Alle disse følelsene er OK! Noen ganger når mennesker får disse følelsene kan de påvirke hvordan vi oppfører oss. Et barn som er redd kan for eksempel føle frykt for å bli etterlatt alene. Noen ganger begynner barn som har vært utsatt for overgrep å krangle mer med familie og venner, og noen ganger føler de seg bare triste og vil være i fred.

Hvordan kan barn reagere på seksuelt misbruk?

Alle barn trenger å vite at kroppen deres tilhører bare dem. Hvis du føler at noe er ekkelt eller unaturlig om noen tar på deg kan du si NEI! Å si NEI kan være vanskelig, spesielt om du er redd, sjenert eller flau. Det neste du kan prøve å gjøre er å GÅ- kom deg vekk fra personen. Så må du FORTELLE - selv om dette kan være vanskelig er det veldig viktig å fortelle en voksen (for eksempel mor, far, et annet familiemedlem eller en lærer) om det som har skjedd. Det er viktig at du fortsetter å fortelle om dette til noen hører på deg og hjelper deg.

Husk disse stegene: NEI - GÅ - FORTELL!

Det er flott om du kan snakke med foreldrene dine, helsesøster eller en rådgiver. Det hjelper å snakke om seksuelt misbruk, selv om det føles vanskelig. Snakking, skriving og til og med synging, tegning, teater, dans og idrett kan hjelpe barn som har opplevd seksuelt misbruk til å føle seg bedre etter hvert. Det er viktig å fortelle voksne om seksuelt misbruk av barn slik at de kan skaffe den hjelpen som barnet trenger.

Hvorfor forteller ikke barn?

Noen ganger forteller overgriperen barnet at det som har skjedd må være en hemmelighet. Overgriperen kan bruke en del triks for å lure barnet til å ikke røpe hemmeligheten. Personen kan for eksempel si at det er barnets egen skyld og at familien til barnet vil bli lei seg om de får høre om hemmeligheten. Dette er et knep som overgriperen bruker. Noen ganger holder barn overgrep hemmelig fordi de føler seg flaue, skamfulle og redde. Derfor er det mange barn som ikke forteller om et seksuelt overgrep eller det kan ta litt tid før de finner mot til å fortelle. Det hjelper om de kan betro seg til voksne for å få hjelp med stoppe de seksuelle overgrepene.

Hvorfor skjer seksuelt misbruk?

Det er mange ulike grunner til at noen misbruker barn seksuelt, kanskje like mange grunner som det er overgripere. Men, en ting er sikkert; det er ikke barnets skyld!

Hvordan kan en vite om et barn har blitt seksuelt misbrukt?

Du kan ikke se på et barn om det har blitt seksuelt misbrukt. Noen ganger kan vi skjønne ut fra barns oppførsel at de ikke har det bra, men vi vet ikke sikkert hva som har skjedd. Hvis barn opplever at noen tar på dem på en måte de ikke liker, er det viktig at de forteller dette til noen.