Hva skjer på barnehuset?

Når du skal til avhør betyr det at du skal snakke med en politimann eller kvinne som har spesialutdanning i å snakke med deg. Avhøret er en del av politiets etterforskning.

Avhøret blir filmet, slik at du slipper å si det samme flere ganger. Dersom det blir en straffesak slipper du å møte i retten når du er under 16 år. I stedet vises opptaket av avhøret i retten.

Når du skal til barnehuset blir du fulgt av en voksen. På barnehuset blir du møtt av en fra politiet som skal snakke med deg i avhøret. Politimannen eller kvinnen har vanlige klær på seg og er vant med å snakke med barn og unge om vanskelige ting. Dere snakker litt om det som skal skje, og når du er klar, går dere inn på rommet der dere skal snakke sammen. I rommet er det videokamera og mikrofon for at det du sier skal bli tatt opp med lyd og bilde.

I naborommet sitter det en avhørsleder, din bistandsadvokat, etterforsker og en representant fra barnehuset. Barneverntjenesten kan også inviteres. Deres oppgave er å passe på at alt skjer på en riktig måte, slik at det du forteller kan brukes dersom det blir en rettssak. Du ser ikke personene i det andre rommet, men de ser deg på en TV-skjerm. Et avhør varer ofte i en til to timer, det kommer an på hvor mye du har å fortelle.
De voksne som følger deg sitter i et rom i nærheten sammen med en av oss fra barnehuset. Dersom du vil, kan de sitte rett utenfor avhørsrommet.

Etter avhøret blir du fulgt til rommet der de voksne som har fulgt deg sitter. Din bistandsadvokat kommer også. Bistandsadvokaten forteller hva som skjer videre i forhold til straffesaken og du kan stille spørsmål. Du kan være med på samtalen dersom du har lyst til det. Dersom du heller vil slappe av, leke, se på TV eller spille dataspill kan en fra barnehuset være sammen med deg.

Vi på barnehuset vil spørre deg og de som følger deg, om du trenger noen å snakke med. Kanskje du har vanskelige tanker eller sover dårlig og drømmer om det du har opplevd. Da kan vi gjøre en avtale før du går, om at du skal komme tilbake en annen dag for å snakke med oss. Vi kan også være behjelpelig med å finne en kontaktperson i ditt nærmiljø. Hvordan det er å snakke på barnehuset kan du lese om HER (link til siden om oppfølging og behandling)