Råd og veiledning

Privatpersoner og offentlige instanser kan kontakte Statens barnehus Finnmark for råd og veiledning ved mistanke om vold eller overgrep.

Statens barnehus Finnmark er tilgjengelig på telefon 400 27 419 mandag – fredag kl. 09:00 – 14:30.

Alle som er bekymret for om barn, ungdom eller særskilt sårbare voksne med tilretteleggingsbehov kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Barnets identitet er anonymisert.

Innringer trenger ikke oppgi navn eller sin identitet.

Skriv ut brosjyre om råd og veiledning fra Statens barnehus Finnmark