Medisinsk undersøkelse

Klinisk rettsmedisinske undersøkelser av barn eller ungdom kan gjøres ved Statens barnehus Finnmark. Politiet kan be om at barn blir undersøkt.

Erfarne barneleger og/eller tannleger utfører undersøkelsene på barnehuset.

Undersøkelser ved barnehuset kan ha ulike formål og kan fokusere på alt fra sporsikring og dokumentasjon av ferske skader, til å undersøke og oppdage tidligere skader.

Undersøkelsene kan også ha som mål å gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.

Det tas ikke blodprøver.

Undersøkelsen er helt smertefri.