Kontakt oss

Besøksadresse: Welhavens gate 2, 1530 Moss

Telefontid: 08.30 - 15.00

Telefon: 459 798 00

E-post:  post.ostfold@politiet.no, merk epost med "Barnehuset"

Postadresse: Statens barnehus Moss, Postboks 73, 1701 SARPSBORG