Tilrettelagte avhør

Hvordan foregår et tilrettelagt avhør?

På bildet ser du hvordan et samtalerom ser ut, her sitter du og en politikvinne/mann og snakker om det saken gjelder:

Samtalerom

Samtalen (avhøret) foregår ved at en dame eller mann fra politiet (avhører) som har erfaring og er utdannet til å snakke med barn/ungdom, snakker med deg i et eget rom. De er alminnelige, hyggelige personer som har på seg vanlige klær. Det er bare dere to inne i rommet, eventuelt en tolk hvis du ikke forstår eller snakker norsk.

Rommet er enkelt innredet med to stoler, et bord, mikrofon og kamera.

Lyd og bilde fra samtalen blir overført gjennom ledninger til et rom lengre ned i gangen:

I dette rommet sitter voksne som hører på det dere snakker om og som har ulike arbeidsoppgaver under avhøret. Dette er blant annet å se til at politiet gjør jobben sin riktig, og at barna har det fint på Barnehuset. Det er vanligvis en avhørsleder, etterforsker, ulike advokater og rådgiver fra barnehuset og av og til noen andre. Dette kalles et tilrettelagt avhør. Disse personene trenger du ikke hilse på hvis du ikke selv vil.

Det blir gjort opptak av samtalen til eventuelt senere bruk, dersom det blir en rettsak. Opptaket blir da vist i retten, og du slipper å møte opp i rettsalen og fortelle historien på nytt. Det er strenge regler for hvordan opptaket blir oppbevart og hvem som får se det.

Det er veldig varierende hvor lenge samtalen varer, avhengig av alder, hva hver enkelt har å fortelle osv. For de aller minste kan det vare i en halv time, for andre kan det gå en og en halv til to timer. Det vanligste er opptil en og en halv time.

Du trenger ikke å forberede deg til samtalen på forhånd og du blir forklart hvordan den vil foregå av den du skal snakke med.

Underveis i samtalen blir det en kort pause hvor personen du snakker med går inn til de andre som har hørt på samtalen, i tilfelle det er noe avhøreren har glemt å spørre deg om.

Hvis du trenger ekstra pause avtaler du det med den du snakker med.

Den du kjenner som fulgte deg til barnehuset venter på venterommet som er rett i nærheten.

Du får med deg noe å drikke inn på samtalerommet hvis du ønsker det.