Velkommen til Statens barnehus Tromsø

Vårt dekningsområde er Troms, Finnmark og Svalbard.

Målsetting

Målet med barnehusene er å gi god og samordnet bistand til barn og unge opp til 18 år, samt voksne med utviklingshemming, som utsettes for/er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep.

Tilrettelagt avhør, medisinsk undersøkelse og behandling/oppfølging tilbys samlet under ett tak.  Hjelpen som gis i barnehusene skal være helhetlig, best mulig samordnet og likeverdig, og tar utgangspunkt i målgruppens behov.

Rådgivere og psykologer på barnehuset har spisskompetanse på flere områder, og tilbyr:

  • Kartlegging og oppfølging etter tilrettelagt avhør
  • Fange opp eventuelle oppfølgingsbehov hos barn/unge, og etablere en sammenhengende tiltakskjede
  • Barnefaglig kunnskap om psykisk helse
  • Kompetanse på risikovurdering av unge med skadelig seksuell atferd

 

Tiden man tilbringer på barnehuset

Det kan bli litt ventetid for deg som kommer til barnehuset for å delta på møter, eller for å ha samtaler.

Vi har venterom tilpasset mange forskjellige behov, og vi har et koselig kjøkken hvor du kan få mat og drikke.

Du kan lese lokalaviser, og vi har nettbrett for utlån.

 

Venterom

 

 

Bilde fra det største venterommet     

Rom for gjennomføring av tilrettelagte avhør

 

Medisinsk undersøkelsesrom