Medisinsk undersøkelse

Klinisk rettsmedisinske undersøkelser av barn eller ungdom kan gjøres ved Statens barnehus Moss. Politiet kan be om at barn blir undersøkt. 

Erfarne barneleger og spesialsykepleiere fra SØK og Ahus utfører undersøkelsene på barnehuset i et spesialinnredet barnevennlig rom utstyrt til formålet.

Undersøkelsene tilbys 5 dager i uka innenfor barnehusets åpningstid.

Undersøkelser ved barnehuset kan ha ulike formål og kan fokusere på alt fra sporsikring og dokumentasjon av ferske skader, til å undersøke og oppdage tidligere skader.

Undersøkelsene kan også ha som mål å gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.

Det tas ikke blodprøver.

Undersøkelsen er helt smertefri.