Konsultasjonsteam

Vi er et tverrfaglig og tverretatlig team for ansatte som jobber med barn og unge.

Konsultasjonsteamet er et tilbud til offentlige ansatte som er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold,  eksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller der barn og unge utfører skadelig seksualisert atferd. I konsultasjonsteam får du som rådsøker legge fram din problemstilling anonymt. Teamet vil drøfte problemstillingen og komme med faglige  urderinger og innspill, der hensikten er å øke rådsøker sin forståelse og gi råd om god og riktig håndtering av saken videre.

Vi er et tverrfaglig team som består av:
 Statens barnehus, Sandefjord
 Politiets seksjon for seksuallovbrudd og voldskriminalitet
 Politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte
 Politiets familievold,- og SO koordinator
 Spesialisthelsetjenesten v/barnelege
 BUP/BUPA
 Barneverntjenesten
 Helsestasjon og skolehelsetjenesten
 Familievernkontoret
 I tillegg vil vi hente inn ressurser på flerkulturell forståelse.


Hvem kan henvende seg?
Teamet tilbyr konsultasjoner til alle offentlige instanser som
jobber med barn og unge i Vestfold, Telemark og Viken.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du lurer
på om din sak kan tas opp i konsultasjonsteam.
Stå ikke alene
Har du en sak du ønsker drøftet i
konsultasjonsteam, eller dersom du ønsker mer
informasjon om tilbudet, ta kontakt med
Statens barnehus i Sandefjord
Telefon: 47 48 99 33