Råd og veiledning

Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss for å søke råd.

Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan også ringe.

Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Barnets identitet er anonymisert. Innringer trenger ikke oppgi navn eller sin identitet.

Statens Barnehus Ålesund er tilgjengelig på telefon 70 11 88 50 på dagtid i ukedagene.

Offentlige aktører som barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer kan henvende seg.

Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer kan også ringe. I disse sakene ønsker vi at barnets identitet er anonymisert.