Medisinsk undersøkelse

Planlagte medisinske undersøkelser av barn og ungdom kan gjøres ved Statens Barnehus Ålesund i forbindelse med politiets etterforskning.            

Helse Sunnmøre, ved Ålesund sykehus, forestår de medisinske undersøkelsene.  Barnelege og spesialsykepleier utfører undersøkelsene i et spesialinnredet rom utstyrt til formålet. Undersøkelsene tilbys ca to halve dager per uke.

Undersøkelser ved barnehuset kan ha ulike formål og kan fokusere på alt fra sporsikring og dokumentasjon av ferske skader, til å undersøke og oppdage tidligere skader. Undersøkelsene kan også ha som mål å gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.

Skal du til medisinsk undersøkelse, klikk her.