Informasjon om seksuelle overgrep -for barn

Hva er seksuelt misbruk av barn?

Seksuelt misbruk av barn er når en voksen eller et eldre barn tar på eller stryker på et barns private kroppsdeler. Det er også seksuelt misbruk av barn om en voksen eller et eldre barn ber et barn om å ta seg på sine private kroppsdeler. At voksne og barn tar på hverandre på denne måten er ikke OK. En som tar på et barn på denne måten kalles for en overgriper. Overgriperen kan tvinge barnet til å gjøre slike ting på en hardhendt måte eller han/hun kan late som om det er en lek og gi barnet gaver eller belønninger for å drive på med dette. Overgriperen kan være en som barnet kjenner - en slektning, en venn av familien, en tenåring eller et annet barn. Det er uansett ikke OK, selv om overgriperen prøver å få dette til å være gøy og selv om barnet også kan synes at det er morsomt.

Hvem opplever seksuelt misbruk?

Seksuelt misbruk skjer med mange barn. Det kan skje med både gutter og jenter og med barn i alle aldre, fra ulike religioner og med ulik hudfarge. Noen barn som blir utsatt for seksuelt misbruk kommer fra fattige familier og noen fra rike og de kan komme fra et hvert nabolag. I løpet av de 18 første årene av barns liv vil så mange som hver femte jente og hver tiende gutt ha opplevd en eller annen form for seksuelt misbruk.

Hvem misbruker barn seksuelt?

De fleste som misbruker barn er menn, men det skjer også at kvinner kan misbruke barn seksuelt. Det er vanligvis umulig å si hvem som misbruker barn ut fra hvordan de ser ut, kler seg eller oppfører seg. Oftest er en overgriper ikke en fremmed, men en som barnet kjenner godt. Overgriperen kan være et familiemedlem (et søskenbarn, en onkel, en forelder eller besteforelder) eller andre som kjenner barnet godt (for eksempel en trener, barnevakt eller nabo).

Hvorfor forteller ikke barn?

Noen ganger forteller overgriperen barnet at det som har skjedd mellom barnet og den voksne må være en hemmelighet. Overgriperen kan bruke en del triks for å lure barnet til å ikke røpe hemmeligheten. Personen kan for eksempel si at det er barnets egen skyld og at familien til barnet vil bli lei seg om de får høre om hemmeligheten. Dette er bare triks. Noen ganger holder barnet det som har skjedd hemmelig fordi de føler seg flaue, skamfulle eller redde. Derfor er det mange barn som ikke forteller om et seksuelt overgrep eller at det kan ta litt tid før de finner mot til å fortelle. Det hjelper barn om de kan fortelle om dette til voksne som kan hjelpe dem med å få stoppet de seksuelle overgrepene.

Hvorfor skjer seksuelt misbruk?

Det er mange ulike grunner til at noen misbruker barn seksuelt, kanskje like mange ulike grunner som det er ulike overgripere. Men en ting er sikkert; Det er ikke barnets skyld!

Hvordan kan en vite om et barn har blitt seksuelt misbrukt?

Du kan ikke se på et barn om det har blitt seksuelt misbrukt. Noen ganger kan vi skjønne ut fra hvordan barn oppfører seg at de ikke har det bra, men vi vet ikke sikkert hva som har skjedd. Det er derfor det er så viktig at barn forteller noen om det hvis de opplever at noen tar på dem på en måte de ikke liker eller som er forvirrende.

Hvordan føler barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk seg?

Barn kan ha alle mulige følelser etter å ha vært utsatt for seksuelt misbruk. Den seksuelle berøringen kan ha føltes godt for noen barn og de kan fremdeles like den som har tatt på dem. Men, mange barn har andre følelser; de kan være veldig sinte på overgriperen, eller er redd for han/henne. Andre barn kan føle masse skyldfølelse rundt det som har skjedd. Alle disse følelsene er OK!

Noen ganger når mennesker får disse følelsene kan de påvirke hvordan vi oppfører oss. Et barn som er redd kan for eksempel bli redd for å bli etterlatt alene. Noen ganger begynner barn som har vært utsatt for overgrep å krangle mer med familie og venner og noen ganger føler de seg bare triste og vil være i fred.

Hvordan kan barn reagere på seksuelt misbruk?

Alle barn trenger å vite at kroppen deres tilhører bare dem. Hvis du føler at noe er ekkelt eller unaturlig om noen tar på deg kan du si NEI! Å si NEI kan være vanskelig, spesielt om du er redd, sjenert eller flau. Det neste du kan prøve å gjøre er å GÅ- kom deg vekk fra personen. Og det neste viktige du kan gjøre er å FORTELLE - selv om dette kan være vanskelig å gjøre er det veldig viktig å fortelle en voksen (for eksempel en forelder, et annet familiemedlem eller en lærer) om det som har skjedd.  Det er viktig at du fortsetter å fortelle om dette til noen hører på deg og hjelper deg.

Husk disse stegene: NEI - GÅ - FORTELL!

Det er flott om du kan snakke med foreldrene dine, helsesøster eller en rådgiver eller terapeut. Det hjelper å snakke om seksuelt misbruk, selv om det føles vanskelig. Snakking, skriving og til og med synging, tegning, teater, dans og idrett kan hjelpe barn som har opplevd seksuelt misbruk til å føle seg bedre etter hvert.

Det er viktig å fortelle voksne om seksuelt misbruk av barn slik at de kan skaffe den hjelpen som barnet kan trenge.